Nawigacja

Tłumacz języka migowego

Tłumacz języka migowego

Autor : Iwona Wojdat
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

Obsługa osób niesłyszących, niedosłyszących oraz głuchoniewidomych w Okręgowym Urzędzie Miar we Wrocławiu

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu informuje, że w celu załatwienia sprawy  osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem w sposób opisany poniżej.

Kontakt:

  • adres: Okręgowy Urząd Miar we Wrocław

                       ul. Młodych techników 61/63

                       53-647 Wrocław,

W kontakcie z Urzędem osoba uprawniona ma prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego
  • pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany w ustawie "tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych)".

W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić Urząd o tym fakcie co najmniej 3 dni robocze przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w Urzędzie.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Lewy Alt (+ Shift) + 1 Strona Główna Lewy Alt (+ Shift) + 2 Informacja o Urzędzie w PJM Lewy Alt (+ Shift) + 3 Łatwy tekst do czytania ETR Lewy Alt (+ Shift) + 4 Tłumacz języka migowego Lewy Alt (+ Shift) + 5 Kontakt do OUM Wrocław Lewy Alt (+ Shift) + 6 Kontakt do wydziałów zamiejscowychLewy Alt (+ Shift) + 7 Tekst odczytywany maszynowoLewy Alt (+ Shift) + 8 Wniosek o zapenienie dostępności

do góry