Nawigacja

Kontakt

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Autor : Iwona Wojdat
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

 

Dyrektor

Robert Czajkowski


Dane adresowe:        

ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
 

tel. 71 355 08 15
tel. 71 35 80 200
fax 71 355 28 25
e-mail: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl
 

Godziny pracy urzędu:  

od poniedziałku do piątku: 7.00 - 15.00

 

Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 10:00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie - pokój 110.


 

 

Komórka organizacyjna/e-mail telefon
Sekretariat Dyrektora 71 35 80 200
Wydział Usług Metrologicznych 71 35 80 226
Naczelnik Wydziału Usług Metrologicznych 71 35 80 226
Punkt Obsługi Klienta WUM 71 35 80 210
Laboratorium Masy i Długości 71 35 80 207
Kierownik Laboratorium Masy i Długości 71 35 80 244
Laboratorium Przepływów 71 35 80 225
Kierownik Laboratorium Przepływów 71 35 80 203
Laboratorium Elektryczności 71 35 80 205
Kierownik Laboratorium Elektryczności 71 35 80 227
Wydział Legalizacji 71 35 80 208
Naczelnik Wydziału Legalizacji 71 35 80 215
Wydział Nadzoru i Koordynacji 71 35 80 219
Naczelnik Wydziału Nadzoru i Koordynacji 71 35 80 228
Wydział Obsługi 71 35 80 232
Naczelnik Wydziału Obsługi 71 35 80 232
Referat Administracyjno-Gospodarczy 71 35 80 230
Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego 71 35 80 202
Referat Kadr 71 35 80 220
Kierownik Referatu Kadr 71 35 80 220
Referat Finansowo - Księgowy 71 35 80 206
Główny Księgowy 71 35 80 201
Kasa 71 35 80 222
Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania 71 35 80 226
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy 71 35 80 232
Inspektor Ochrony Danych 71 35 80 249
Koordynator do spraw dostępności 71 35 80 220

 

 

 

 

Lewy Alt (+ Shift) + 1 Strona Główna Lewy Alt (+ Shift) + 2 Informacja o Urzędzie w PJM Lewy Alt (+ Shift) + 3 Łatwy tekst do czytania ETR Lewy Alt (+ Shift) + 4 Tłumacz języka migowego Lewy Alt (+ Shift) + 5 Kontakt do OUM Wrocław Lewy Alt (+ Shift) + 6 Kontakt do wydziałów zamiejscowychLewy Alt (+ Shift) + 7 Tekst odczytywany maszynowoLewy Alt (+ Shift) + 8 Wniosek o zapenienie dostępności

 

do góry