Nawigacja

Usługi

Okresy ważności legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych

Autor : Wiesława Chudzińska
Opublikowane przez : Tomasz Pałczyński

Okresy ważności legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych:

 

Taksometry i taksometry elektroniczne:

Okres ważności legalizacji ponownej taksometrów i taksometrów elektronicznych wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana.

 

Dowodem legalizacji ponownej taksometrów i taksometrów elektronicznych jest świadectwo legalizacji ponownej.

 

 

Wagi nieautomatyczne i automatyczne:

Okres ważności legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (z wyjątkiem wag automatycznych wagonowych, których okres ważności legalizacji ponownej wynosi 13 miesięcy).

 

Dowodem legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych jest cecha legalizacji albo cecha legalizacji i świadectwo legalizacji ponownej.

 

Cecha legalizacji wag zalegalizowanych do 31.12.2017 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, cechy rocznej określającej rok legalizacji oraz cechy miesięcznej określającej miesiąc legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL1, 17, XII jest ważny do 31.12.2019 r.).

 

Cecha legalizacji wag zalegalizowanych od 01.01.2018 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, cechy rocznej określającej rok ważności legalizacji oraz cechy miesięcznej określającej miesiąc ważności legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL*, 20, I jest ważny do 31.01.2020 r.).

 

 

Odważniki klasy dokładności M1 i M2:

Okres ważności legalizacji ponownej odważników klasy dokładności M1 i M2 wynosi 3 lata licząc od od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

 

Dowodem legalizacji odważników klasy dokładności M1 i M2 jest cecha legalizacji.

 

Cecha legalizacji odważników zalegalizowanych do 31.12.2017 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, oraz cechy rocznej określającej rok legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL1, 17 jest ważny do 31.12.2020 r.).

 

Cecha legalizacji odważników zalegalizowanych od 01.01.2018 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, oraz cechy rocznej określającej rok ważności legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL*, 21 jest ważny do 31.12.2021 r.).

 

 

Gęstościomierze zbożowe użytkowe 1/4 l:

Okres ważności legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych wynosi 2 lata licząc od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

 

Dowodem legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji.

 

Cecha legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych zalegalizowanych do 31.12.2017 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, oraz cechy rocznej określającej rok legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL1, 17 jest ważny do 31.12.2019 r.).

 

Cecha legalizacji gęstościomierzy zbożowych użytkowych zalegalizowanych od 01.01.2018 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, oraz cechy rocznej określającej rok ważności legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL*, 20 jest ważny do 31.12.2020 r.).

 

 

Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe:

Dowodem legalizacji tachografów samochodowych jest cecha legalizacji.

Okres ważności legalizacji tachografów samochodowych jest nieokreślony (tachograf samochodowy należy zgłosić do legalizacji ponownej w przypadku uszkodzenia cechy legalizacji lub cech zabezpieczających).

 

 

Legalizacja traci ważność w przypadku:

1) stwierdzenia, że przyrząd pomiarowy przestał spełniać wymagania;

2) uszkodzenia przyrządu pomiarowego;

3) uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy zabezpieczającej;

4) zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja była wykonana.

do góry